E560 - Kaliumsilikaatti

Lisäaine: E560 - Kaliumsilikaatti